Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)

Оприлюднення проектів та аналіз впливу

Оприлюднення проектів та аналіз впливу 16 кві 2024 10:16

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Експертний висновок
щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2025 рік»

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ: «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік»

ПРОБЛЕМА:
Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).
Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з урахуванням Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 №507 (ДК 018-2000), необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2025 рік на території Мошнівської ТГ. Для цього необхідно проведення регуляторної процедури.
ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
- наповнення дохідної частини місцевого бюджету.
МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної регуляторної політики (ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
Розробником проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог, зазначених у ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту розміщено на сайті Мошнівської сільської ради (http://moshny.ck.ua/) в розділі «Регуляторна політикаОприлюднення проектів та аналіз впливу».
Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог даного регуляторного акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.
Перевагами у досягненні визначених цілей є:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- збільшення надходжень до бюджету територіальної громади;
- підвищення рівня використання економічних ресурсів;
- підвищення рівня інвестиційного клімату на території Мошнівської територіальної громади.
При здійсненні регуляторної діяльності розробником будуть розглядатися обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання.
Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Мошнівської ТГ.
Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного законодавства.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
При прийнятті регуляторного акту очікується збільшення надходжень від сплати податку, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання соціальних програм.
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.
До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.
Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування соціальних програм за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету від сплати податку.
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу інформації щодо сум надходжень до бюджету розвитку від даного податку на території Мошнівської об’єднаної територіальної громади:
- даних фінансового відділу виконавчого апарату Мошнівської сільської ради;
- соціологічного опитування суб’єктів підприємницької діяльності;
- оперативних даних.
У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, буде проводитись базове відстеження результативності регуляторного акту у встановлений термін.
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК:
Розглянувши поданий проект регуляторного акта - рішення сесії Мошнівської сільської ради " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2025 рік" повідомляємо, що даний проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


Голова постійної комісії
з питань планування фінансів,
бюджету та соціально-економічного
розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва Ігор КРОПИВНИК
Наверх