Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)
Інформація / Устименко Олег 06 лип 2023 07:00

Військовий облік: Що треба знати, щоб не «зловити штраф»

Військовий облік: Що треба знати, щоб не «зловити штраф»


Майже півтора року триває широкомасштабне вторгнення зс рф, увесь цей час наше суспільство живе в режимі воєнного стану, що покладає певні обов’язки та зобов’язання на кожного громадянина України, визначені законодавчими нормами, запровадженими задовго до війни з росією. Кожен свідомий громадянин докладає максимум зусиль задля відсічі агресору, наша внутрішня консолідованість у ці трагічні часи є надзвичайно важливим чинником для перемоги над агресором. Однак, попри те, що наше суспільство уже більше ніж рік як перейшло на «воєнні рейки», у багатьох громадян і досі немає розуміння про базові обов’язки і функції кожного українця в нинішніх умовах. Зокрема, йдеться навіть про такі елементарні речі, як питання дотримання правил військового обліку у ТЦК та СП військовозобов’язаними, призовниками та резервістами.

АрміяInform звернулася до начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України підполковника Володимира Фітьо з проханням нагадати широкому загалу про основні обов’язки громадян щодо військового обліку, а також відповісти на найбільш актуальні питання, так би мовити, «бюрократичного» характеру, які турбують військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

— Які документи регламентують порядок самостійної подачі та оновлення особистих даних у ТЦК та СП для військовозобов’язаних, призовників та резервістів?

— Найперший документ, який слід згадати, — це Конституція України, де у статті 17 сказано: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».

«Три кити», на яких ґрунтується державна політика щодо оборони країни, зокрема питання, які стосуються військового обліку, це Закони України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу»,

Третій із вказаних законодавчих актів містить, власне, основний інструментарій виконання військового обов’язку громадянами України. Зокрема, у статті 1 цього документа, зазначається, що військовий обов’язок громадянина України включає «дотримання правил військового обліку». Ці правила детально описані у главі VI даного законодавчого акту «Військовий облік громадян України», а також у Законі України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Крім того, 30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», якою визначено механізм «організації та ведення «військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами (далі — державні органи), органами місцевого самоврядування, органами військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності».

Отже, на сьогодні згадані документи є альфою і омегою всіх процесів, які стосуються військового обліку громадян України.

— Які особисті дані повинні подавати до ТЦК та СП військовозобов’язані, призовники та резервісти?

— Усі військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні самостійно оновлювати особисті дані в ТЦК та СП, це надзвичайно важливо для ведення військового обліку, а відтак для обороноздатності нашої держави.

Відповідно до пункту 23 згаданої вище постанови Кабінету Міністрів України № 1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні оновити дані в разі зміни:

прізвища, ім’я, по батькові;
дати та місця народження;
статі;
місця проживання та перебування;
відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження;
відомостей про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей;
реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);
відомостей про громадянство;
відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
відомостей щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності;
відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
відцифрованого образу обличчя особи;
відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
відомостей про освіту та спеціальність;
відомостей про стан здоров’я, що збирають з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;
відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності;
відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
відомостей про наявність (відсутність) судимості;
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
відомостей про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зауважу, що повідомляти або передати нові дані ТЦК та СП потрібно протягом семи днів після зміни тієї чи іншої інформації.

— Які санкції передбачені чинним законодавством за порушення правил військового обліку?

— Насамперед зауважу, що військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання.

Наразі, згідно із вимогами згаданої Постанови КМУ від 30.12.2022 № 1487, кожен роботодавець повинен забезпечити персональний військовий облік кожного працівника чоловічої статі (за винятком громадян, виключених з військового обліку).

Для цього при прийнятті на роботу роботодавець отримує від працівника відповідний військово-обліковий документ. Завдання роботодавця — перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік у ТЦК та СП, органах СБУ або підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Увесь перелік завдань, функцій та діянь, які зобов’язані здійснювати підприємства, установи та організації всіх форм власності в межах мобілізаційної підготовки та мобілізації, встановлюють вказані вище нормативно-правові акти.

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зокрема, у статті 210-1 «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Так, він становить:

для фізичних осіб (відповідальних осіб за ведення військового обліку) — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700–3400 грн);
для посадових осіб (керівників) — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–5100 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів (3400–5100 грн), а на посадових осіб — від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн).

За нехтування вимогами до ведення військового обліку штраф можуть накласти на керівника підприємства, а за порушення порядку ведення військового обліку — як на керівника підприємства, так і на особу, відповідальну за ведення військового обліку відповідно до наказу.

Слід зазначити, що справи про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і, відповідно, справи щодо порушення правил військового обліку (як складової такого порушення) розглядають ТЦК та СП. Такий порядок справ регламентує стаття 235 КУпАП Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно з нею «Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи … про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію…»

Також хочу звернути увагу на такий важливий момент: керівники ТЦК та СП мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил військового обліку і накладати адміністративні стягнення за них.
Наверх