Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)
Інформація / Шкарбута Богдан / Головне 30 мар 2017 17:17

ПРИ МОШНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ЗАПРАЦЮЄ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР.

ПРИ МОШНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ЗАПРАЦЮЄ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР.З 3 квітня 2017 року при Мошнівській сільській раді державний реєстратор здійснюватиме реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

"Задля повноти та зручності отримання адміністративних послуг мешканцями села Мошни при Мошнівській сільській раді введено посаду та організовано роботу державного реєстратора. Відтепер мошнівчани зможуть в своєму селі отримати максимум послуг державного реєстратора. Нам не буде необхідності «оббивати пороги» міських ЦНАПів. Ми, крок за кроком стаємо ближче до людей." - Сільський голова села Мошни Богдан Шкарбута.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕЄСТРАТОРА


Метою Реєстратора є забезпечення виконання покладених на нього органом місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Реєстратор, відповідно до покладених на нього завдань забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших нормативних актів, що регулюють забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

Основними завданнями Реєстратора є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
- забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Формування та ведення реєстраційних справ;
- забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА РЕЄСТРАТОРА


Реєстратор відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі повноваження:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців готує пропозицій щодо його вдосконалення;
- організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та здійснює заходи, щодо підвищення ефективності цієї роботи;
- забезпечує здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до законодавства;
- забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;
- здійснює ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Формування та ведення реєстраційних справ;
- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Права Реєстратора:

- залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ;
- одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Реєстратора.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЄСТРАТОРА


- представляє за дорученням сільського Голови сільську раду у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності з питань державної реєстрації;
- організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень сільського Голови, рішень ради та її виконавчого комітету, інших нормативних актів;
- планує роботу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи, пропозиції з питань державної реєстрації, пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- звітується про проведену роботу в порядку, визначеному законодавством;
- виконує обов’язки та функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- організовує розгляд та виконання документів, які надходять до нього;
- здійснює контроль за дотриманням правил діловодства;
- підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
- діє в межах повноважень, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та чинним законодавством;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Відбір кандидатур на цю посаду проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЄСТРАТОРА


Реєстратор несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за неналежне та несвоєчасне виконання покладених на Реєстратора даним положенням повноважень та обов’язків у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

За порушення трудової та виконавчої дисципліни Реєстратор притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Реєстратор відповідальний за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Дії або бездіяльність Реєстратора можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Покладання на Реєстратора обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців - не допускається.

Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність Реєстратора, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Прийом громадян державним реєстратором здійснюється в приміщенні Мошнівської сільської ради з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години.
Телефон для довідок 30-25-40.
Наверх