Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)

Оприлюднення проектів та аналіз впливу

Оприлюднення проектів та аналіз впливу 16 кві 2024 10:13

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Мошнівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.
Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Мошнівської територіальної громади, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Мошнівської територіальної громади.
Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Мошнівської сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік».
У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів не буде профінансована соціальна програма громади.№ з/п Назва показника У разі прийняття рішення
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» У разі не прийняття рішення
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» Відхилення, тис. грн.
Ставка % Очікуваний обсяг надходжень
тис.грн. Ставка% Очікуваний обсяг надходжень
тис.грн
1 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки від 0,25% до
1,0% (залежно від виду нерухомого майна) крім будівель та споруд на які поширюється
пільга 1610,00 0 0 1610,00
Разом (втрати до
бюджету) Х Х Х Х 1610,00

В разі прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» очікується, що в бюджет Мошнівської територіальної громади надійдуть кошти в сумі 1610,00 тис. грн.
Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.
В свою чергу, Мошнівською сільською радою, яка є розробником проекту регуляторного акта було проведено консультації з представниками суб’єктів господарювання, які погодились на запропоновані ставки податку.
Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів в т.ч. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури.
Враховуючи, вищевикладене, Мошнівською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» та публікується на веб – сайті Мошнівської сільської ради повідомлення про початок обговорення проекту рішення, проект рішення з аналізом його регуляторного впливу.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи Так Ні
Громадяни так
Держава так
Суб’єкти господарювання так
у тому числі суб’єкти малого
підприємництва* так

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Мошнівської сільської ради.
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків сільська рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

II. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.
Основними цілями регулювання є:
- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;
- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.
ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів органом місцевого самоврядування не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими, згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, тому не буде дотримано всіх принципів податкового законодавства, у зв’язку із встановленням різних ставок податків в населених пунктах, що наразі увійшли до складу однієї громади
Альтернатива 2.
Прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.
Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 1610,00 тис. грн.
Альтернатива 3
Встановлення максимальних ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки За рахунок прийняття максимальних ставок можливе значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Можливе виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та СПД


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Втрати місцевого бюджету у сумі 1610,00 тис. грн., за рахунок сплати податків за мінімальними ставками
Альтернатива 2 Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума 1610,00 тис. грн.). Відсутні
Альтернатива 3 Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку.
Альтернатива 2 Вирішення соціально- економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету Сплата податків за встановленими проектом рішення
Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними виконавчого комітету Мошнівської сільської ради на 01.01.2024 року
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 3 37 40
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 % 0% 7,5 % 92,5% 100 %

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками,
передбаченими Податковим кодексом України Відсутні витрати в частині сплати податку.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів
підприємницької діяльності. Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.
Сплата податків за запропонованими ставками (1610,00 тис. грн.).
Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку до
цього АРВ (М-Тест)
Альтернатива 3 Відсутні. За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 2940,00 тис. грн. Надмірне податкове навантаження спричинить додаткові витрати малого бізнесу . Дані витрати можуть спричинити занепад малого бізнесу.


ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення
проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
Альтернатива 1 1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є не прийнятною, оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить профінансувати в повній мірі соціально- економічні та інші програми. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 1610,00 тис. грн.
Альтернатива 2 3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.
До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 1610,00 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.
Альтернатива 3 2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця
альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади (орієнтовно у сумі 1610,00 тис. грн.). Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за запропонованими ставками - 1610,00 тис. грн.
Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку до цього АРВ (М-Тест). Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3 Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних проблем територіальної громади . Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу. Додаткове наповнення місцевого бюджету.
Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.
Альтернатива 1 Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Зменшення надходжень у місцевий бюджет. Сумарні втрати 1610,00 тис. грн. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих цільових програм.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику
зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Альтернатива є доцільною.
Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки . Зміни до чинного
законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу по причині не сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо. Зміни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу по причині не сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є помірними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Мошнівської сільської ради.
V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:
В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Мошнівської ТГ, інформації Фінансового управління Мошнівської сільської ради станом на 01.01.2024 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків .
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:
- Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.
- Розробка проекту рішення Мошнівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік» та АРВ до нього.
- Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
- Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
- Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
- Прийняття рішення на засіданні сесії Мошнівської сільської ради.
- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2025, та діє до 31.12.2025 р..
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
- Розмір надходжень до місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
- Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюється дія акта.
- Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту.
- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта


Прогнозні показники результативності.
п/ н Назва показника У разі прийняття рішення
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2025 рік»
1 Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі: 1610,00 тис. грн.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1610,00 тис. грн.
2 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта 40
3 Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта. 1,5 години
4 Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту.
- на сплату податку
- на адміністративні витрати


1610,00 тис. грн.
3,84 тис. грн
5 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,
Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:
- на офіційному сайті Мошнівської ОТГ; Високий


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Мошнівської сільської ради.
Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
- інформація Фінансового Управління Мошнівської сільської ради. Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.
Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.
Сільський голова Богдан ШКАРБУТА
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2024 р. по 30 березня 2024 р.

№ п/п Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до
підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультаці й, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Нарада 9 Обговорено запропоновані ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання
2 Робоча зустріч з представниками малого бізнесу 2 Обговорено запропоновані ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 40 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3(одиниць) та мікропідприємництва 37 (одиниць)


3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ п/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік провадження регулювання) Періодичн і (за наступний рік) Витрати за
5 років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого
самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури
(сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначених рішеннями сільської ради на 2025 рік), гривень 40250,00 0 0
6 Разом, гривень Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 40250,00 0 0
7 Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 40
8 Сумарно, тис. грн. 1610,00 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 квітня 2024 року становить 000 гривень в місяць або 48 гривень за годину.(Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»)
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1,5 год*48
грн= 72,00 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності 0,5 год*48
грн= 24,00 0 0
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури Х Х Х
14 Разом, гривень 96,00 Х 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 40
16 Сумарно, гривень 3840,00

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.


4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ Показник Перший рік регулювання (стартовий),
тис. грн. За п’ять років, тис. грн
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 1610,00 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 3,84 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання
запланованого регулювання 1613,84 0
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання 1613,84 0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На основі аналізу статистичних даних що наданні Фінансовим управлінням Мошнівської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.


Сільський голова Богдан ШКАРБУТАПостіл 0637033886
Наверх