Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)

Оприлюднення проектів та аналіз впливу

Оприлюднення проектів та аналіз впливу 16 кві 2024 10:22

Експертний висновок щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акту «Про місцеві податки і збори на 2025 рік»

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ: «Про місцеві податки і збори на 2025 рік».

ПРОБЛЕМА:
Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом. Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Черкаське відділення ГУ ДПС у Черкаській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.
Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб населених пунктів територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій населених пунктів територіальної громади, виконання програми соціально-економічного розвитку територіальної громади.
Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для територіальної громади.
Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету громади коштів від сплати місцевих податків і зборів (транспортного податку, єдиного податку та туристичного збору), забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Мошнівської територіальної громади.
Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу бюджету територіальної громади.

ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;
- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
- забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету місцевих податків та зборів;
-забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
- наповнення дохідної частини селищного бюджету.

МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної регуляторної політики (ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
Розробником проєкту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог, зазначених у ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту розміщено на сайті Мошнівської сільської ради (http://moshny.ck.ua/) в розділі «Регуляторна політикаОприлюднення проектів та аналіз впливу».
Проєкт рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог даного регуляторного акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.
Перевагами у досягненні визначених цілей є:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- збільшення надходжень до бюджету територіальної громади;
- підвищення рівня використання економічних ресурсів населених пунктів.
При здійсненні регуляторної діяльності розробником будуть розглядатися обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання.
Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Мошнівської територіальної громади.
Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного законодавства.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
При прийнятті регуляторного акту очікується збільшення надходжень від сплати податку, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання соціальних програм.
Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органу місцевого самоврядування.
До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.
Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування селищних програм за рахунок збільшення надходжень до селищного бюджету від сплати податку.
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу інформації щодо сум надходжень до бюджету розвитку від даного податку на території Мошнівської територіальної громади:
- даних фінансового відділу виконавчого комітету Мошнівської сільської ради;
- соціологічного опитування суб’єктів підприємницької діяльності;
- оперативних даних.
У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, буде проводитись базове відстеження результативності регуляторного акту у встановлений термін.

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК:
Розглянувши поданий проект регуляторного акта - рішення сесії Мошнівської сільської ради "Про місцеві податки та збори на 2025 рік" повідомляємо, що даний проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".Голова постійної комісії
з питань планування фінансів,
бюджету та соціально-економічного
розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва Ігор КРОПИВНИК
Наверх