Погода: Мошни C Графік роботи: Пн-Чт: 8.00 - 17.15, Пт: 8.00 - 16.00 (Обідня перерва: 13.00 - 14.00)
Теми для обговорення / Шкарбута Богдан / Головне / Суспільство 16 дек 2015 08:54

Проект "Правила благоустрою території Мошнівської сільської ради"

Проект "Правила благоустрою території Мошнівської сільської ради"Шановні жителя с.Мошни, представляємо на Ваш розгляд проект "Правила благоустрою території Мошнівської сільської ради". Просимо Вас прийняти участь в його обговоренні, внесені пропозицій. Свої пропозиції щодо змін, доповнень ви можете подати у вигляді коментаря на сайті, або надіслати на електронну адресу elitrusikom@gmail.com (відповідальний Компанієць Руслан). Ваші пропозиції будуть надіслані до сільської ради на обговорення. Рішення будуть викладені обовязково на сайті.

Термін подачі пропозицій щодо змін та доповнень - 21 грудня 2015 року. Затвердження "Правил" відбудеться 24 грудня на 4-й сесіїсільської ради. Просимо бути вас активними, і ,не боячись нікого і нічого, висловлювати свою думку.

З повагою, голова Мошнівської сільської ради
Шкарбута Богдан.


Проект "Правила
благоустрою території Мошнівської сільської ради" 

1. Загальні положення.

Правла благоустрою території Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (далі – Правила), розроблені з урахуванням Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою села і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Управління у сфері благоустрою села Мошни здійснює Мошнівська сільська рада.

Рішення сесії Мошнівської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту.

Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території сіл.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється на сесії сільської ради та оприлюднюється через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил здійснюється сесією Мошнівської сільської ради в установленому законодавством порядку.

3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

3.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

3.2. Відповідальність за виконанням цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

3.3. Мережі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються сесією сільської ради у відповідності з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством (примірний договір додається).

3.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (спортивних майданчиків, скверів, майданів, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Мошнівської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються сесією сільської ради.

3.5. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

3.6. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються за встановленою законодавством процкдурою за погодженням з сесією сільської ради.

3.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

3.8. Прибирання та благоустрій територій житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться власниками або користувачами цих будинків.

4. Заходи з реалізації Правил благоустрою території населеного пункту.

Реалізація Правил благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

4.1. Щорічно в березні місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова Програма благоустрою території села.

4.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

4.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

4.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.

4.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку.
4.6. Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до відповідного фонду сільської ради.

4.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою села в повному обсязі несе виконавчий комітет сільської ради.

5. Вимоги до впорядкування територій населеного пункту.

5.1. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.

5.1.1. Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її не цільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

6.1.2.Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані, закріплені за ними згідно рішеннь виконавчого комітету Мошнівської сільської ради об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
 
Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою;

- брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити (через депутатів сільської ради) на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;
- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, кладовищ, могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними території та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

- укладати договори з комунальним підприємством на вивіз твердих побутових відходів

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на при будинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишину на вулицях, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 23-00 до 7-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців;

- порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3. Організація утримання зелених насаджень на території села.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
 
Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях – установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється тільки за умови погодження з Мошнівською сільською радою.

Охорона зелених насаджень села сільської ради є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4. Організація санітарного очищення території села.

6.4.1.Формування систем санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється згідно чинного законодавства

6.4.2. Загальносільським санітарним днем на території Мошнівської сільської ради встановлюється кожна п»тниця тижня.

6.4.3. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території села Мошни покладається на Мошнівську сільську раду.

6.5. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту.

Фінансування заходів з благоустрою території Мошнівської сільської ради, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна, під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають не естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7. Контроль за дотриманням Правил благоустрою території села Мошнівської сільської ради

Контроль за станом благоустрою села, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил здійснюється адміністративною комісією виконавчого комітету Мошнівської сільської ради, в межах наданих повноважень, комунальним підприємством, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об'єктів благоустрою.

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Черкаською районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснює Мошнівська сільська рада.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Мошнівської сільської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

6.8. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності за порушення Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою села сільської ради;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення ;
- порушенні правил утримання собак і котів;

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.
- інші вдповідальність внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, правил благоустрою передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Секретар сільської ради Т.В. Дужа
мошни, благоустрій села, мошнівська сільська рада, рішення сесії
avatar
#1 Пользователь offline admin
На адресу сайту надійшов лист-пропозиція від жителя села Олександра:

"Пропоную всім не байдужим односельчанам слідкувати та висвітлювати такі порушення як: продаж неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів, порушення тиші після 22 год., та інш."

Повний текст коментаря: http://old.moshny.ck.ua/blogi/kompanyec-ruslan/175-opituvannya-yakiy-bar-v-moshnah-
kraschiy.html
avatar
#2 Анатолій
3.2. Відповідальність за виконанням - за виконання

6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані ... відповідну частину дорожнього полотна.?? Виходить: ремонтувати, очищати від снігу і т.п.??
- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання. (або зобов’язані, або на добровільних засадах; або ПРАВО - або ОБОВ’ЯЗОК).

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

- вивозити і вивантажувати ПОБУТОВІ відходи, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, ЛІСАХ, лісосмугах, ярах та канавах; А краще завершити пункт "у не відведених для цього місцях", бо виходить, що біля річок заборонено, а в річку - можна.

- СПАЛЮВАТИ СУХЕ ЛИСТЯ, БУР"ЯН НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ (ГОРОДАХ), А ТАКОЖ випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

- порушувати тишину на вулицях, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 23-00 до 7-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців;
- ПОРУШУВАТИ ТИШУ У ЖИТЛОВИХ БУДНКАХ ТА ПОДВІР"ЯХ, на ВУЛИЦЯХ і В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців з 23.00 до 7.00.

ПОВТОРЮЮТЬСЯ ПУНКТИ:

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

6.6. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;
avatar
#3 олена
3.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (спортивних майданчиків, скверів, майданів, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Мошнівської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються сесією сільської ради.

Ввести ставку "доглядача за кладовищем", щоб людина постійно слідкувала за порядком на території (перейняти досвід інших сіл)
avatar
#4 Богдан
Олено -посада "доглядач за кладовищем", що він може зробити? Доглядать? Всеодно якщо вивозити сміття з кладовища вирізати кущі, дерева потрібно залучати техніку, матеріали, бензин, столярні матеріали, краску і людей із сторони! Враховуючи "грязну" заробітну плату в 2700 а на руки 2000 множимо на 12 місців додавши відпустні та оздоровчі - 370000 грн., а враховуючи що кладовищ у нас два,- рахуйте? Є сенс в цих штатних одиницях?
avatar
#5 Олена
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, ЩО ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕНІ ЛЮДЬМИ,ЯКІ НІКОЛИ НЕ ПРОЖИВАЛИ В СЕЛІ, АДЖЕ ДЛЯ ЧОГО ПРИЙМАТИ ПРАВИЛА,ЯКІ НА 90 ВІДСОТКІВ ВСІ БУДУТЬ ПОРУШУВАТИ!ВСЕ ДУЖЕ ЗАГАЛЬНО БЕЗ КОНКРЕТНИХ ДІЙ, ПЕРЕСІЧНИЙ СЕЛЯНИН,ПРОЧИТАВШИ ІХ НІЧОГО НЕ ЗРОЗУМІЄ.

СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ ЩО ПРАВИЛА НАПИСАНІ ЛЮДЬМИ, ЯКІ НІКОЛИ НЕ ПРОЖИВАЛИ В СЕЛІ І НЕЗНАЮТЬ СІЛЬСЬКИХ РЕАЛІЙ,АДЖЕ ДЛЯ ЧОГО ПРИЙМАТИ ПРАВИЛА, ЯКІ ВСІ БУДУТЬ ПОРУШУВАТИ! СЬОГОДНІ СКЛАДНИЙ ЧАС ДЛЯ ВСИХ,ПРОТЕ СЕЛЯНАМ ПОТРІБНІ КОНКРЕТНІ ДІЇ, А НЕ ДЕСЯТКИ ПРАВИЛ,ЯКІ ТАК І ЗАЛИШУТЬСЯ НА ПАПЕРІ!
avatar
#6 Ірина
По великому, рахунку ідея хороша. однак, щоб не спалювати відходи садів та городів, - треба вивозити.
1. визначити місце для цього, об"єм великий.
2. якщо власної техніки не має, чи передбачається організація постійного обслуговування по вивезенню сміття, можливо і за додаткову плату, але має бути виділний транспорт та люди, частина ж бо односельців люди похилого віку, що просто не можуть цього зробити фізично.
3. для підтримки чистоти варто подумати про розміщення по території села урн.
avatar
#7 Анатолій Журило
Пропоную:
1. Опублікувати передвиборчу програму сільського голови.
2. Розробити, обговорити та опублікувати програму розвитку села хоча б на два роки наперед.
3. Створити та опублікувати реєстр рішень сесії сільської ради та виконкому сільради.
4. Опублікувати бюджет на рік та щоквартальний звіт про усі витрати сільського бюджету.
5. Проводити громадське обговорення питань порядку денного сесії сільської ради.
6. Створити інформаційний ресурс: наочний (в центрі села) та в Інтернет, де регулярно висвітлювати діяльність сільради, сільського життя.
avatar
#8 олександр
не кидайте смiття у лiсi
Наверх